بایگانی برچسب ها: پاورفورمر

دانلود پروژه پاورفورمر

دانلود پروژه پاورفورمر

دانلود پروژه پاورفورمر پاورفورمر فهرست مطالب * چکیده * فصل اول : ملاحظات طرحها و مدلهای الکتریکی در مبدلهای  TM * مقدمه * ۱ ) مفهوم مبدل * ۲ ) مبدل ها در ایستگاه نیرویی  Porjus * ۳٫طرح ساده در مبدل ها A Simple model for power former * ۱-۳- محورهای جفتی The Pole Pairs * ۲-۳- کابل ها جهت سیم پیچی نمودن The Cable for Stator Winding * ۳-۳-The stator slots * ۳-۴-The stator * مسایل و موضوعات مربوط به مبدل Model Considerations * شدت یافتن ژنرا...

ادامه مطلب