بایگانی برچسب ها: پاورپورینت آشنايي با مباني برنامه ريزي

دانلود پاورپورینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی

دانلود پاورپورینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی

پاورپورینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی فهرست مطالب تعاریف و مفاهیم بنیادی تحول برنامه ریزی تعاریف برنامه ریزی مفهوم برنامه ریزی. تعریف فرآیند برنامه ریزی   مراحل برنامه ریزی   برنامه ریزی راهبردی (تعریف عام) ویژگی های برنامه ریزی معیار تقسیم بندی برنامه ریزی به انواع مختلف انواع برنامه ریزی طرح پرسش مراحل ۵گانه برنامه ریزی برنامه ریزان و طراحان سلسله مراتب طرحهای توسعه و عمران سرزمینی( وضعیت فعلی) سلسله مراتب و تعاریف طر...

ادامه مطلب