بایگانی برچسب ها: پاورپورینت آشنايي با مباني برنامه ريزي

دانلود پاورپورینت آشنايي با مباني برنامه ريزي

دانلود پاورپورینت آشنايي با مباني برنامه ريزي

پاورپورینت آشنايي با مباني برنامه ريزي معماري و شهرسازي فهرست مطالب تعاریف و مفاهیم بنیادی تحول برنامه ریزی تعاریف برنامه ریزی مفهوم برنامه ریزی. تعریف فرآیند برنامه ریزی   مراحل برنامه ریزی   برنامه ریزی راهبردی (تعریف عام) ویژگی های برنامه ریزی معیار تقسیم بندی برنامه ریزی به انواع مختلف انواع برنامه ریزی طرح پرسش مراحل 5گانه برنامه ریزی برنامه ریزان و طراحان سلسله مراتب طرحهاي توسعه و عمران سرزميني( وضعيت فعلي) سلسله مراتب و تعاریف طر...

ادامه مطلب