بایگانی برچسب ها: پاورپوينت ديكانستراكشن

دانلود پاورپوینت دیکانستراکشن

دانلود پاورپوینت دیکانستراکشن

دانلود پاورپوینت دیکانستراکشن فهرست مطالب جایگاه معماری دیکانستراکشن مبانی فکری ساختارگراها فلسفه اصالت وجود مکتب فکری دیکانستراکشن ورود فلسفه دیکانستراکشن به عرصه معماری اصول فکری مکتب روند طراحی در معماری دیکانستراکشن تصاویر مرکز هنرهای بصری وکسنر تصاویر منتخب سبک تعریف: دیکانستراکشن در فارسی به ساختار زدایی ،ساختار شکنی ،واسازی و بنیان فکنی ترجمه شده است .از آنجایی که فلسفه دیکانستراکشن نقطه مقابل فلسفه ساختارگررا یا استراکترالیزم می با...

ادامه مطلب