بایگانی برچسب ها: پاورپوینت اوراق قرضه

دانلود مقاله اوراق قرضه

دانلود مقاله اوراق قرضه

اوراق قرضه فهرست تأمین مالی شرکتها اوراق قرضه انواع اوراق قرضه ارزش بازار اوراق قرضه اولین اوراق قرضه محتوای آئین نامه تغییرات بعد از انقلاب مشکلات اوراق قرضه تأمین مالی شرکتها: اغلب شرکتها در روند فعالیتهای،نیاز به منابع مالی جدید و تأمین وجوه آن دارند.برخی از شرکتها می توانند نیازهای مالی خویش را از طریق اخذ وام از بانک یا فروش سهام عادی و ممتاز خود تأمین نمایند اما برای تهیه وجوه نقد به منظور اجرای پروژه های عظیم مانند ساختمان پا...

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت اوراق قرضه

دانلود پاورپوینت اوراق قرضه

دانلود پاوپوینت اوراق قرضه فهرست مطالب اوراق قرضه ۴ موردی که در اوراق قرضه وجود دارد  انواع  اوراق قرضه تعیین ارزش اوراق قرضه ارزش فعلی : Present Value تورم : کاهش قدرت خرید پول است حسابداری اوراق قرضه حسابداری پرداخت بهره اوراق قرضه ثبت های پرداخت بهره با نرخ بهره بازار ۱۲% ثبت های پرداخت بهره با نرخ بهره بازار ۸% روش نرخ بهره موثر : شامل سه مرحله می باشد مثال قبل با صرف (نرخ بهره بازار۸%) ب ) روش بهره موثر حسابداری باز خرید اوراق ق...

ادامه مطلب