بایگانی برچسب ها: پاورپوینت حساسيت زدايی منظم.pdf

دانلود پاورپوینت حساسيت زدايی منظم

دانلود پاورپوینت حساسيت زدايی منظم

دانلود پاورپوینت حساسيت زدايی منظم چکیده ای از مطالب روش حساسيت زدايی منظم(systematic desensitization) اولين بار توسط ژوزف ولپی(۱۹۵۸) برای درمان فوبی ها ابداع شد.در اين روش بنا به اصل شرطي سازي تقابلي ، ابتدا پاسخهايي كه با ترس مغاير هستند، شناسايي مي شوند و بعد از مراجع خواسته مي شود تا در موقعيتهايي كه ترس توليد مي كنند اين پاسخهاي مغاير با ترس را از خود بروز دهد.مبناي اين درمان اين است كه بطور همزمان نميتوان آرامش و اضطراب داشت.اين رو...

ادامه مطلب