بایگانی برچسب ها: پاورپوینت حساسيت زدايی منظم.pdf

دانلود پاورپوینت حساسیت زدایی منظم

دانلود پاورپوینت حساسیت زدایی منظم

دانلود پاورپوینت حساسیت زدایی منظم چکیده ای از مطالب روش حساسیت زدایی منظم(systematic desensitization) اولین بار توسط ژوزف ولپی(۱۹۵۸) برای درمان فوبی ها ابداع شد.در این روش بنا به اصل شرطی سازی تقابلی ، ابتدا پاسخهایی که با ترس مغایر هستند، شناسایی می شوند و بعد از مراجع خواسته می شود تا در موقعیتهایی که ترس تولید می کنند این پاسخهای مغایر با ترس را از خود بروز دهد.مبنای این درمان این است که بطور همزمان نمیتوان آرامش و اضطراب داشت.این رو...

ادامه مطلب