بایگانی برچسب ها: پاورپوینت خط آسمان و نمای شهری

دانلود پاورپوینت خط آسمان و نمای شهری

دانلود پاورپوینت خط آسمان و نمای شهری

دانلود پاورپوینت خط آسمان و نمای شهری فهرست مطالب تعریف نما نمای بیرونی ساختمان مواردی که باعث اغتشاش و ناهماهنگی در بدنه شهری می شوند ضرورت موضوع ضوابط و مقررات نمای شهری ـ مصوب مورخ ۲۸/۸/۶۹  طراحی عناصر و جزئیات ساختمان  طراحی نمای مناسب و هماهنگ تحت تاثیر عناصر و ۱- نحوه ارائه نقشه نما جهت ارائه طرح و بررسی در کمیسیون نما نحوه طراحی ساختمان متناسب با اقلیم جبهه های مطلوب به لحاظ نورگیری جدارهای نورگذر سایه بانها به منظور...

ادامه مطلب