بایگانی برچسب ها: پاورپوینت روستا

دانلود پاورپوینت روستای میمند

دانلود پاورپوینت روستای میمند

دانلود پاورپوینت روستای میمند چکیده ای از مطالب جغرافیای روستای میمند میمند در ۳۸ کیلومتری شمال شرقی شهرستان شهربابک در عرض جغرافیای ۳۰درجه و ۱۶دقیقه و طول ۵۵درجه و ۲۵ دقیقه قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا ۲۲۴۰ متر وسعت آن ۴۲۰ کیلومتر مربع است این روستا بین شهرها یزد ، کرمان و شیراز قرار دارد . میمند در کوهستان میمند در شهرستان شهربابک و در استان کرمان واقع شده است . باران سالیانه آن میلیمتر است. ۲٫معانی واژه میمند و اصطلاح آن میم...

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت روستای فرخان

دانلود پاورپوینت روستای فرخان

دانلود پاورپوینت روستای فرخان فهرست مطالب شناخت اراضی وضع موجود وشناسایی روستا موقعیت جغرافیایی موقعیت مطلق موقعیت نسبی موقعیت محلی_موقعیت ناحیه ای _موقعیت فرا ناحیه ای تعین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی توضیع فصلی بارندگی ایستگاه قوچان آمبروترمیک گوسن باد اثرات منفی باد تعیین نوع اقلیم منطقه بررسی تامین آب آشامیدنی وکشاورزی روستا بررسی ویژگیهای جمعیتی روستا تعداد جمعیت وبعد خانواده سواد وتحصیلات نرخ فعالیت واشتغال بار تکفل ویژگ...

ادامه مطلب