بایگانی برچسب ها: پاورپوینت روشهای تدریس ریاضی

دانلود پاورپوینت روشهای تدریس ریاضی

دانلود پاورپوینت روشهای تدریس ریاضی

دانلود پاورپوینت روشهای تدریس ریاضی نحوه تدریس ریاضی : @ تعریف تدریس : تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد ، بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم ،برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد . تدریس مفاهیم مختلف مانند نگرشها ، گرایشها ،باورها ، عادتها و شیوه های رفتار وبه طور کلی انواع تغییراتی راکه می خواهیم در شاگردان ایجاد کنیم، دربر می گیرد .»به طور کلی معلمان ریاضی موافق هستند که آموزش و یادگیری ریاضی باید شامل موارد زیر باشد: ...

ادامه مطلب