بایگانی برچسب ها: پاورپوینت زیر رده دیلنیده

دانلود پاورپوینت زیر رده دیلنیده

دانلود پاورپوینت زیر رده دیلنیده

پاورپوینت زیر رده دیلنیده فهرست مطالب – Dilleniales ۲- Theales ۳- Malvales ۴ – Lecythidales ۵- Nepentales ۶- Violales ۷- Salicales ۸- Capparales ۹-Batales ۱۰- Ericales ۱۱- Diapensales ۱۲- Ebenales ۱۳- Primulales راسته تئالس Theales خانواده کلوزیاسه clusiaceae الف ) مشخصات ب) گسترش جغرافیایی ج) پراکندگی در ایران د) اهمیت اقتصادی راسته مالوالس Malvales خانواده مالواسه ( Malvaceae) الف ) مشخصات ب) گسترش جغرافیایی ج) پراکندگی در ایران د) ا...

ادامه مطلب