بایگانی برچسب ها: پاورپوینت سبك اصفهان

دانلود پاورپوینت سبك اصفهان

دانلود پاورپوینت سبك اصفهان

دانلود پاورپوینت سبك اصفهان فهرست مطالب معماري اصول معماری ایران شامل ویژه گی های این شیوه چنین بررسی می شود آرايه نیارش فضا ميدان نقش جهان مسجد امام (مسجد شاه) مسجد شيخ لطف الله. عالي قاپو كاخ هشت بهشت چهل ستون مجموعه گنجعلي خان كرمان همراه با تصاویر شیوه ی اصفهانی آخرین شیوه ی معماری ایران است.معماری بومی آذربایجان پدید آورنده ی سه شیوه ی معماری ایران ازجمله شیوه ی اصفهانی بود.پس خواستگاه این شیوه شهر اصفهان نبوده ولی در آنجا رشد کرد...

ادامه مطلب