بایگانی برچسب ها: پاورپوینت ماشین کاری آلتراسونیک

دانلود پاورپوینت ماشین کاری آلتراسونیک

دانلود پاورپوینت ماشین کاری آلتراسونیک

دانلود پاورپوینت ماشین کاری آلتراسونیک مقدمه ماشین کاری به کمک صوت یکیازفرایندهای غیر سنتی میباشد.که برای مواد سخت ویا شکننده (رسانا وغیر رسانا)است .این فرایندهماشین کاری که به نام  USM مشناسند از اصل تغییرطول مغناطیسی استفاده میشود که یک حرکت مکانیکی با بسامد بلا ویک دوغاب ساینده استفاده میشود. تاریخچه گرچه تفکر اولیه پروسه آلتراسونیک درسال ۱۹۲۷بوده ولی توصیف کاربردی ان متعلق به سال ۱۹۴۰است تا اینکه در سالهای ۱۹۵۳-۱۹۵۴اولین ماشین الترا...

ادامه مطلب