بایگانی برچسب ها: پاورپوینت ماهيان خاوياري

دانلود پاورپوینت تكثير مصنوعي ماهيان خاوياري

دانلود پاورپوینت تكثير مصنوعي ماهيان خاوياري

دانلود پاورپوینت تكثير مصنوعي ماهيان خاوياري فهرست مطالب تاسيسات مورد نياز مراح تكثير ماهيان خاوياري شناسايي مولدين 1- مولدين ماده 2- مولدين نر ذخيره سازي مولدين آماده سازي مولدين مقدار هيپوفيز قابل تزريق در 3گونه ماهي خاوياري اسپرم گيري تخمك گيري لقاح مصنوعي از بين بردن چسبندگي انكوباسيون دوره انكوباسيون تخم هاي ماهيان خاوياري ظرفيت انكوباتور يوشنكو ميزان تلف شدن تخم ها در دوره انكوباسيون مراقبت هاي لازم در دوره انكوباسيون انتقال به ون...

ادامه مطلب