بایگانی برچسب ها: پاورپوینت مدرسه اسلامی

دانلود پاورپوینت مدرسه اسلامی

دانلود پاورپوینت مدرسه اسلامی

دانلود پاورپوینت مدرسه اسلامی معماری دوره اسلامی تحولات معماري وشهر سازي دوره پهلوي اول بدون در نظر گرفتن دگرگونيهاي سريع داخلي وخارجي و در زمينه هاي سياسي،اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ممکن نيست. دوره کوتاه بيست ساله اما پر فرازو نشيب 1299تا1320 دوره اي حساس در تاريخ معاصر ايران است که پيامد ان تاثيرات قابل توجهي در معماري و شهرسازي اين دوره به جاي گذاشت.زماني پديده طبيعي و جهان مدرن گرايي در شکل غير معمول خود به نام تجدد طلبي و يا غر...

ادامه مطلب