بایگانی برچسب ها: پاورپوینت مسجد جامع بروجرد

دانلود پاورپوینت مسجد جامع بروجرد

دانلود پاورپوینت مسجد جامع بروجرد

دانلود پاورپوینت مسجد جامع بروجرد فهرست مطالب عناوین بخشهای مختلف پروژه بخش اول :  نگاهی اجمالی به استان لرستان وشهرستان بروجرد بخش دوم  :  بررسی خصوصیات اقلیمی استان وشهرستان بروجرد و وضعیت اجتماعی آن بخش سوم  :  میراث فرهنگی وآثارتاریخی بروجرد بخش چهارم  : معرفی بنا بخش پنجم   : مرمت بخش ششم   : نقشه ها nجغرافیای سیاسی وموقعیت جغرافیایی n( 1 ـ ۱ )   موقعیت عمومی استان لرستان nاستان لرستان درغرب ایران ودربخش کوهستانی سلسله جبال زاگرس بااشغال ۷۴/۱ در...

ادامه مطلب