بایگانی برچسب ها: پاورپوینت مسجد

دانلود پاورپوینت مسجد امام اصفهان

دانلود پاورپوینت مسجد امام اصفهان

دانلود پاورپوینت مسجد امام اصفهان (شاه) مقدمه این مسجد که در ضلع جنوبى میدان امام قرار دارد در سال ۱۰۲۰ هجرى به فرمان شاه‏ عباس اول در بیست و چهارمین سال سلطنت وى شروع شده و تزئینات و الحاقات آن در دوره جانشینان او به اتمام رسیده است. معمار مهندس آن استاد على‏اکبر اصفهانى و ناظر ساختمان محب‏على بیک الله بوده‏ اند. این مسجد شاهکارهاى جاویدان از معمارى، کاشى‏کارى و نجّارى در قرن یازدهم هجرى است.از نکات‌ جالب‌ توجه‌ این‌ مسجد، انعکاس‌صوت‌ د...

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت مسجد جامع بروجرد

دانلود پاورپوینت مسجد جامع بروجرد

دانلود پاورپوینت مسجد جامع بروجرد فهرست مطالب عناوین بخشهای مختلف پروژه بخش اول :  نگاهی اجمالی به استان لرستان وشهرستان بروجرد بخش دوم  :  بررسی خصوصیات اقلیمی استان وشهرستان بروجرد و وضعیت اجتماعی آن بخش سوم  :  میراث فرهنگی وآثارتاریخی بروجرد بخش چهارم  : معرفی بنا بخش پنجم   : مرمت بخش ششم   : نقشه ها nجغرافیای سیاسی وموقعیت جغرافیایی n( 1 ـ ۱ )   موقعیت عمومی استان لرستان nاستان لرستان درغرب ایران ودربخش کوهستانی سلسله جبال زاگرس بااشغال ۷۴/۱ در...

ادامه مطلب