بایگانی برچسب ها: پاورپوینت معماری در دوره رنسانس

دانلود پاورپوینت معماری در دوره رنسانس

دانلود پاورپوینت معماری در دوره رنسانس

دانلود پاورپوینت معماری در دوره رنسانس مقدمه نگاهی به بناهای قرن هفتم هجری حمله مغول در قرن هفتم هجـری بناهـای سـازمـان شهـری کشور را ازهم می گسـارد شـهر سـازی را نزدیـک به یـک قرن بی معنـی می سـازد .عامل دفاع نبود وغارت انجام یافته به ویرانی کلیه شهرهای بزرگ می انجامد.نبود دولت مقتدر با مفهومی که در دوران قبل از حمله مغول وجود داشت سبب گردید تا حکومتهای محلی بزرگ یا کوچکی شکل گیردکه از مفهوم دولت به معنای دقیق کلمه تهی بودند به همین ...

ادامه مطلب