بایگانی برچسب ها: پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی

دانلود پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی

دانلود پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی

پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی فهرست مطالب هدف کار در آزمايشگاه سلامتی در مرحله ی نخست هشدار ها عبارت هايي كه در هر برگه ي شناسايي مواد مشاهده مي كنيد. آشنايي با خطرات و نكات ايمنی برخي مواد شيميايي پرمصرف درآزمايشگاه شيمی كمك هاي اوليه براي مسموميت با آمونياك هيدرو كلريك اسيد HCl(aq) و گاز هيدروژن كلريد HCl(g) گاز كلر   Cl2  کمک های اوليه براي مسموميت با كلر نيتريك اسيد HNO3  گازهاي NOx گاز گوگرد دي اكسيد SO2 هيدروژن سولفيد H...

ادامه مطلب