بایگانی برچسب ها: پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی

دانلود پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی

دانلود پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی

پاورپوینت مهارت های آزمایشگاه شیمی فهرست مطالب هدف کار در آزمایشگاه سلامتی در مرحله ی نخست هشدار ها عبارت هایی که در هر برگه ی شناسایی مواد مشاهده می کنید. آشنایی با خطرات و نکات ایمنی برخی مواد شیمیایی پرمصرف درآزمایشگاه شیمی کمک های اولیه برای مسمومیت با آمونیاک هیدرو کلریک اسید HCl(aq) و گاز هیدروژن کلرید HCl(g) گاز کلر   Cl2  کمک های اولیه برای مسمومیت با کلر نیتریک اسید HNO3  گازهای NOx گاز گوگرد دی اکسید SO2 هیدروژن سولفید H...

ادامه مطلب