بایگانی برچسب ها: پاورپوینت پروژه روستا

دانلود پاورپوینت پروژه روستای پشتیر

دانلود پاورپوینت پروژه روستای پشتیر

دانلود پاورپوینت پروژه روستای پشتیر فهرست مطالب شناسایی منطقه ( حوزه نفوذ ) شناسایی روستا معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی نقشه موقعیت روستای پشتیردردهستان گوراب زرمیخ تعیین محدوده اراضی کشاورزی ومنابع طبیعی روستا بررسی منابع تأمین آب آشامیدنی وکشاورزی روستا ۱-۳- آب آشامیدنی بررسی ویژگیهای جمعیتی روستا ۱-۴- تعداد جمعیت وتحولات آن ۲-۴- تعداد وبعد خانوار ۳-۴- ساخت جنسی وسنی ۴-۴- آموزش وسواد بررسی وضع فعالیت درروستا وضع فعالی...

ادامه مطلب