بایگانی برچسب ها: پاورپوینت پروژه نقد بنا

دانلود پاورپوینت پروژه نقد بنا

دانلود پاورپوینت پروژه نقد بنا

دانلود پاورپوینت پروژه نقد بنا فهرست مطالب تمامی مطالب غیر قابل تغییر و به صورت اسکن از جزوه می باشد نقد شماره ۱ موضوع : آشپزخانه تناسبات انسانی کارکرد فضاها تحلیل و بررسی نتیجه گیری نقد شماره ۲: موضوع : پله ابعاد و اندازه تحلیل و بررسی کاربری نتیجه گیری نقد شماره ۳ : موضوع : پلان ابعاد و اندازه تناسبات انسانی کارکرد فضاها تحلیل و بررسی نتیجه گیری نقد شماره ۴ : رباطه چند فضا ابعاد و اندازه مشخصات کالبدی اجزا تناسبات انسانی کارکرد فضاها تحلیل و...

ادامه مطلب