بایگانی برچسب ها: پاورپوینت کاخ

دانلود پاورپوینت کاخ هشت بهشت اصفهان

دانلود پاورپوینت کاخ هشت بهشت اصفهان

پاورپوینت کاخ هشت بهشت اصفهان کاخ ها و باغ های ایرانی کاخ ها و باغ ها از مهمترین انواع بناهای تاریخی در ایران هستند. به علت انتساب این نوع بناها به سلسله های حکومتی بالا ترین کیفیت های زمانه در هنر معماری و موضوعات وابسته به آن مانند تزیینات، مصالح و گیاهان در آنها قابل مشاهده است. اصفهان شهر اصفهان از حدود سال ۱۰۰۰ هجری عنوان پایتخت ایران را یافت ونام آورترین پادشاهان این سلسله یعنی شاه عباس اول آنرا به پایتختی برگزید و تا سال ۱۰۳...

ادامه مطلب