بایگانی برچسب ها: پايدار سازي سيستم هاي ذاتاً ناپايدار

پروژه طراحی کنترل کننده مدرن برای تقویت کننده عملیاتی

پروژه طراحی کنترل کننده مدرن برای تقویت کننده عملیاتی

دانلود پروژه طراحی کنترل کننده مدرن برای تقویت کننده عملیاتی طراحی کنترل کننده مدرن برای تقویت کننده عملیاتی چکیده مطالب هدف از این پروژه بررسی مراحل طراحی یک کنترل کننده برای تقویت کننده عملیاتی (Op-Amp) با استفاده از روش های کنترل مدرن می باشد . این سیستم دارای یک ورودی و یک خروجی است چنین سیستمی را SISO می گویند . (Single Input , Single Output) برای انجام این عمل لازم است ابتدا رفتار سیستم را بدون فیدبک حالت بررسی کرده و با مشاهده ن...

ادامه مطلب