بایگانی برچسب ها: پايين بودن هزينه وصول

دانلود مقاله آسیب شناسی نظام مالیاتی

دانلود مقاله آسیب شناسی نظام مالیاتی

آسیب شناسی نظام مالیاتی امروزه ، کشورهای جهان در پی ریزی نظام مالیاتی خود اهداف توزیعی و تخصیصی را مد نظر قرار می دهند. نظام مالیاتی جهت دسترسی به این هداف ، خصوصیات و ویژگی های زیر را باید داشته باشد : رعایت عدالت مالیاتی: در یک نظام مالیاتی مطلوب ،درتعیین مالیات ها به توانایی پرداخت مالیات مودیان توجه می شود و ساختار آن به گونه ای انتخاب می شود که عدالت مالیاتی کاملا رعایت شود. سهل الوصول بودن : در نظام مالیاتی مطلوب ، پایه های مالیاتی طو...

ادامه مطلب