بایگانی برچسب ها: پايگاه هاي اطلاعاتي

دانلود مقاله بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی

دانلود مقاله بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی

بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (جی آی اس ) چکیده پیچیدگی، تنوع وحجم انبوه اطلاعات جغرافیایی ازیک سو و توانای یهای رایانه درعرصه اطلاعات ازسوی دیگر، فلسفه وجودی سیستم های اطلاعات جغرافیایی(جی آی اس) را تبیین می کند.ازآنجاکه بخش عمده اطلاعات علوم زمین موجود در پایگاه های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، شامل اطلاعات مکانی وتشریحی است، مناسب ورود به سیستم های اطلاعات جغرافیایی م یباشد و می توان این اطلاعات را آماده استفاده در این سیست مها...

ادامه مطلب