بایگانی برچسب ها: پایان نامه شبكه هاي Ad Hoc

پروژه مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبکه های Ad Hoc

پروژه مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبکه های Ad Hoc

مسیریابی مبتنی بر ناحیه بندی در شبکه های Ad Hoc پیشگفتار فصل اول شبکه‌های Ad Hoc ۱-۱ تقسیم‌بندی شبکه‌های بی‌سیم ۱-۲ مروری بر پروتکلهای مسیریابی در شبکه‌های MANET ۱-۲-۱ الگوریتمهای مسیریابی مسطح۶ ۱-۲-۱-۱ پروتکلهای مسیریابی Table Driven ۱-۲-۱-۱-۱  پروتکل مسیریابی DSDV ۱-۲-۱-۱-۲ پروتکل مسیریابی WRP ۱-۲-۱-۲ پروتکلهای مسیریابی on-Demand ۱-۲-۱-۲-۱ پروتکل مسیریابی AODV ۱-۲-۱-۲-۲ پروتکل مسیریابی DSR ۱-۲-۱-۲-۳ ظرفیت شبکه های بی‌سیم و محدودیت الگوریتمهای On...

ادامه مطلب