بایگانی برچسب ها: پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی

دانلود پروژه پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی

دانلود پروژه پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی

پایدار سازی و تثبیت خاک زیر پی چکیده عملیات تزریق، عبارتست از اقداماتی که طی آن سیالی سخت شونده تحت عنوان دوغاب با عبور از مسیری خاص که توسط عملیات حفاری احداث گردیده است، وارد محیط زمین شده و تحت فشاری معین، درون ناپیوستگی های آن قرار می گیرد. در صورتی که حین فرایند تزریق، تقابل چندانی بین دوغاب و محیط میزبان صورت نگیرد، به گونه ای که دوغاب فضاهای خالی را پرکرده و هیچگونه جابجایی یا تغییر شکلی را در پیکره محیط ایجاد نکند، عملیات تحت نام تز...

ادامه مطلب