بایگانی برچسب ها: پایگاه داده شی گرا

دانلود مقاله پایگاه داده شی گرا

دانلود مقاله پایگاه داده شی گرا

پایگاه داده شی گرا فهرست مطالب شي گرايي:.. 1 مفاهيم شي گرايي.. 4 شناخت اشياء.. 5 مدل اشياء.. 8 رفتار اشياء.. 9 زبان يكپارچه مدل‌سازي چيست؟.. 10 مصارف دياگرام موارد استفاده.. 10 نمودار كلاس.. 11 نمودار همكاري.. 11 نمودار ترتيبي.. 12 كنترل دسترسي تشخيصي در پايگاههاي داده شيء گرا.. 12 امكاناتي براي انجام تحليلهاي امنيتي.. 14 برنامه نويسي شي ئ گرا.. 15 تجريد Abstraction. 16 سه اصل oop. 18 كپسول سازي encapsulation. 18 وراثت inheritance. 22 منابع و م...

ادامه مطلب