بایگانی برچسب ها: پایگاه داده فعال

دانلود پروژه پایگاه داده فعال

دانلود پروژه پایگاه داده فعال

پایگاه داده فعال فهرست مطالب چكيده 1 فصل اول: كليات 3 1-1 مقدمه 3 1-2 مروري بر فصول پايان‌نامه 7 فصل دوم: پايگاه داده فعال 8 2-1 مديريت داده 8 2-2 مديريت قوانين 9 2-2-1 تعريف قانون 10 2-2-1-1 رويداد 11 2-2-1-2 شرط 15 2-2-1-3 واكنش 16 2-2-2 مدل اجرايي 17 2-2-2-1 اولويت اجرايي در قوانين 20 2-2-2-2 پايان‌پذيري در قوانين 21 2-2-2-3 معماري پايگاه دادة فعال 25 2-2-2-4 آشكارساز رويداد 26 2-2-2-5 ارزيابي شرط 28 2-2-2-6 زمانبندي 29 2-2-2-7 اجرا 29 2-3 ...

ادامه مطلب