بایگانی برچسب ها: پدر گرافيك نوين

دانلود پروژه پدر گرافيك نوين

دانلود پروژه پدر گرافيك نوين

مرتضي مميز«پدر گرافيك نوين» فهرست مطالب گرافيك از ديد مرتضي مميز پدر گرافيك نوين ايران زندگينامة مرتضی ممیز مسوولیتها نمایشگاه‌ها کتابشناسی فيلم شناسي سایر فعالیت‌ها افتخارات و جایزه‌ها مرتضي مميز:هنرمند مي تواند از طريق مديوم‌هاي ديگر هم به كشف و شهودهايي برسد. “مجموعه‌عكس‌ها و آثار مرتضی ممیز از كودكی تا امروز” منتشر می‌شود دكتر آيت الهي در برنامه مرتضي مميز و گرافيك معاصر ايران: (مميز هنرمند زاده شده است ) اگر ممیز نبود...

ادامه مطلب