بایگانی برچسب ها: پدر گرافيك نوين

دانلود پروژه پدر گرافیک نوین

دانلود پروژه پدر گرافیک نوین

مرتضی ممیز«پدر گرافیک نوین» فهرست مطالب گرافیک از دید مرتضی ممیز پدر گرافیک نوین ایران زندگینامه مرتضی ممیز مسوولیتها نمایشگاه‌ها کتابشناسی فیلم شناسی سایر فعالیت‌ها افتخارات و جایزه‌ها مرتضی ممیز:هنرمند می تواند از طریق مدیوم‌های دیگر هم به کشف و شهودهایی برسد. “مجموعه‌عکس‌ها و آثار مرتضی ممیز از کودکی تا امروز” منتشر می‌شود دکتر آیت الهی در برنامه مرتضی ممیز و گرافیک معاصر ایران: (ممیز هنرمند زاده شده است ) اگر ممیز نبود...

ادامه مطلب