بایگانی برچسب ها: پديده‌ي خشكي

دانلود مقاله پديده‌ي خشكي

دانلود مقاله پديده‌ي خشكي

پديده‌ي خشكي مقدمه پديده‌ي خشكي : مفهوم خشكي بايد بدانيم كه خشكي چيست و چه عواملي باعث بروز آن مي‌شود محيطهاي خشك از نظر شكل زمين ، خاك ، گونه‌هاي گياهي و جانوري ، بيلان آبي و فعاليت‌هاي انساني بسيار متنوع‌اند به همين علت نمي‌توان تعريف دقيقي بيان كرد به طور كلي خشكي پديده‌اي است كه در نتيجه كمبود باران حادث مي‌شود .اگر چه كمبود باران عامل اصلي خشكي است ولي اگر مدتي باران نبارد و شبنم موجود نباشد تا حدودي مانع از خشكي مي‌شود و ممكن است در م...

ادامه مطلب