بایگانی برچسب ها: پديده كودك آزاري

دانلود روش تحقیق كنترل و كاهش پديده كودك آزاري

دانلود روش تحقیق كنترل و كاهش پديده كودك آزاري

دانلود روش تحقیق كنترل و كاهش پديده كودك آزاري  فهرست مطالب مقدمه فرضيه اهداف تعاريف انواع كودك آزاري سبب شناسي(ايتو لوژي) اقدامات اجرايي قانون حكايت از كودكان و نوجوانان بررسي و تحليل آماري وضعيت موجود كلام آخر فهرست منابع مقدمه انسان در طول دوران كودكي يكي از آسيب پذيرترين دوره هاي عمر خود را مي گذراند و به نظر مي رسد با وجود پيشرفتهاي همه جانبه در علوم و تكنولوژي اين روند همچنان ادامه دارد همه روزه كودكان بسياري در جهان بر اثر بيماري...

ادامه مطلب