بایگانی برچسب ها: پديده كودك آزاري

دانلود روش تحقیق کنترل و کاهش پدیده کودک آزاری

دانلود روش تحقیق کنترل و کاهش پدیده کودک آزاری

دانلود روش تحقیق کنترل و کاهش پدیده کودک آزاری  فهرست مطالب مقدمه فرضیه اهداف تعاریف انواع کودک آزاری سبب شناسی(ایتو لوژی) اقدامات اجرایی قانون حکایت از کودکان و نوجوانان بررسی و تحلیل آماری وضعیت موجود کلام آخر فهرست منابع مقدمه انسان در طول دوران کودکی یکی از آسیب پذیرترین دوره های عمر خود را می گذراند و به نظر می رسد با وجود پیشرفتهای همه جانبه در علوم و تکنولوژی این روند همچنان ادامه دارد همه روزه کودکان بسیاری در جهان بر اثر بیماری...

ادامه مطلب