بایگانی برچسب ها: پراكندگي موضوعي آثار علمي

دانلود پروژه راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه

دانلود پروژه راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه

راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها چکیده تحقیق: عنوان تحقیق «راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» است که با روش فراتحلیل (Meta-Analysis) انجام شده است. هدف فراتحلیل حاضر نیل به نتایج کلی و کاربردی از طریق ترکیب منابع و مطالعاتی است که در داخل کشور در زمینه « توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها» صورت گرفته است. این فراتحلیل که از طریق بررسی و ارزیابی ۴۸ اثر علمی انجام شد دو بُعد ...

ادامه مطلب