بایگانی برچسب ها: پرسشنامه تمايل به فرار

دانلود پرسشنامه تمايل به فرار

دانلود پرسشنامه تمايل به فرار

دانلود پرسشنامه تمايل به فرار فهرست مطالب دانلود پرسشنامه تمايل به فرار هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي حل مساله در كاهش تمايل به فرار، ميزان تنيدگي، عزت نفس و راهبردهاي مقابله اي دختران نوجوان در معرض فرار مي باشد. نمونه اوليه شامل 760 دانش آموز دبيرستاني بود كه به وسيله نمونه گيري تصادفي خوشه اي از شهر تهران، مناطق 2، 4، 14، 15، 16، 19، انتخاب و با پرسشنامه تمايل به فرار مورد ارزيابي قرار گرفتند. از بين اين افراد تعداد...

ادامه مطلب