بایگانی برچسب ها: پرسشنامه خانه گریزی

دانلود پرسشنامه خانه گریزی

دانلود پرسشنامه خانه گریزی

دانلود پرسشنامه خانه گریزی حرکت رو به رشد فرار از خانه در سال هاي اخير بر نگراني هاي خانواده و جامعه افزوده و پيامدهاي منفي آن تاثير بسيار نامطلوبي را براي خانواده و جامعه ايجاد کرده است، در اين مقاله در پي آن هستيم که با بررسي عوامل موثر بر فرار دختران و بيان پيامدهاي آن راهکارهايي را جهت پيشگيري و کاهش اين آسيب اجتماعي ارائه کنيم. فرار دختران معضلي قديمي است که سال هاي قبل توجه آسيب شناسان اجتماعي را به خود جلب کرده است آمار انجمن علمي ...

ادامه مطلب