بایگانی برچسب ها: پرسشنامه رضايتمندي زناشويي

مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل

مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل

رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل ۲۵ تا ۳۰سال شهر تهران خلاصه پژوهش: عنوان پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل ۲۵ تا ۳۰سال شهر تهران است. چون ازدواج و زناشویی و همینطور رضایت زناشویی بر بهداشت روانی و سلامت فردی زوجین بسیار تأثیر دارد و این کار که آیا رابطه بین ویژگی شخصیتی زنان با میزان رضایت مندی زناشویی وجود دارد ضرورت طرح این پژوهش را مطرح می کند. این پژوهش بر آن است تا ...

ادامه مطلب