بایگانی برچسب ها: پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري بامريند

دانلود پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري

دانلود پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري

دانلود پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري مقدمه : انسانها (کودکان) در بَدو تولد مانند کاغذ سفیدی هستند که هنوز چیزی بر روی آن نوشته نشده است. (راموز, 1976 : 119) هر آنچه که ما بر روی آنها بنویسیم, در آینده همان را خواهیم خواند. به عبارت دیگر، شخصیتِ اجتماعی و فرهنگیِ فرزندان توسط : خانواده، مدرسه، رسانه ها و محیط های اجتماعی دیگر ساخته می شود. یعنی, قاعدتا شکل، فرم و محتویِ هر کدام از این منابع, نسبتا مشابه شکل, فرم و محتویِ شخصیتِ روانی، ا...

ادامه مطلب