بایگانی برچسب ها: پرسشنامه پایان نامه

دانلود پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH

دانلود پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH

پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH اين پرسشنامه شامل جملاتي درباره جنبه هاي مختلف زندگي شماست كه ممكن است با آن موافق يا مخالف باشيد. ه جمله را با دقت بخوانيد و سپس ميزان موافقت يا مخالفت خود را با علامت ( * ) مشخص كنيد . توجه داشته باشيد جواب صحيح يا غلط وجود ندارد . سعي نماييد حتي الامكان از پاسخ به مورد  ً نه موافق و نه مخالف ً خودداري كنيد . فقط وقتي اين مورد را علامت بزنيد كه در موافق يا مخالف بودن خود نسبت به يك جمله كاملاً شك و تردي...

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه تمايل به فرار

دانلود پرسشنامه تمايل به فرار

دانلود پرسشنامه تمايل به فرار فهرست مطالب دانلود پرسشنامه تمايل به فرار هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي حل مساله در كاهش تمايل به فرار، ميزان تنيدگي، عزت نفس و راهبردهاي مقابله اي دختران نوجوان در معرض فرار مي باشد. نمونه اوليه شامل 760 دانش آموز دبيرستاني بود كه به وسيله نمونه گيري تصادفي خوشه اي از شهر تهران، مناطق 2، 4، 14، 15، 16، 19، انتخاب و با پرسشنامه تمايل به فرار مورد ارزيابي قرار گرفتند. از بين اين افراد تعداد...

ادامه مطلب