بایگانی برچسب ها: پرسش نامه برای پایان نامه پ

دانلود پرسشنامه تمایل به فرار

دانلود پرسشنامه تمایل به فرار

دانلود پرسشنامه تمایل به فرار فهرست مطالب دانلود پرسشنامه تمایل به فرار هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مساله در کاهش تمایل به فرار، میزان تنیدگی، عزت نفس و راهبردهای مقابله ای دختران نوجوان در معرض فرار می باشد. نمونه اولیه شامل ۷۶۰ دانش آموز دبیرستانی بود که به وسیله نمونه گیری تصادفی خوشه ای از شهر تهران، مناطق ۲، ۴، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹، انتخاب و با پرسشنامه تمایل به فرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. از بین این افراد تعداد...

ادامه مطلب