بایگانی برچسب ها: پرسش نامه

دانلود پرسشنامه مشکلات مددکاران اجتماعی را در بیمارستانهای دولتی

دانلود پرسشنامه مشکلات مددکاران اجتماعی را در بیمارستانهای دولتی

پرسشنامه مشکلات مددکاران اجتماعی را در بیمارستانهای دولتی مشکلات مددکاران اجتماعی را در بیمارستانهای دولتی «این پرسشنامه جهت انجام یک تحقیق دانشگاهی تهیه شده است و در نظر دارد مشکلات مددکاران اجتماعی را در بیمارستانهای دولتی مورد بررسی قرار دهند. لذا از شما همکار محترم تقاضا می شود به صورت واقعی و با صراحت به پرسشنامه پاسخ دهید. نوشتن نام و نام خانوادگی در پرسشنامه ضروری نیست.»……….. پرسشنامه مشکلات مددکاران اجتماعی را در...

ادامه مطلب