بایگانی برچسب ها: پرسهاي هيدروليكي

دانلود مقاله پرسهای هیدرولیکی

دانلود مقاله پرسهای هیدرولیکی

پرسهای هیدرولیکی پرسهای هیدرولیک نیروی خود را از حرکت یک پیستون در داخل یک سیلندر به دست می آورند. این حرکت زمانی ایجاد میشود که یک سیال تحت فشار وارد محفظه سیلندر شود. وضعیت سیال توسط پمپ و شیرهائی جهت افزایش، کاهش و یا حفظ فشار به صورت مورد نیاز درآمده و می تواند نیروی لازم برای به حرکت درآوردن پیستون را فراهم کند. بنابراین نیروی موجود در پرس هیدرولیک با حداکثر فشار موجود در سیلندر تعیین می شود. پرسهای هیدرولیک قادرند تناژ کامل ...

ادامه مطلب