بایگانی برچسب ها: پرس کاری سرد بصورت ایستا

دانلود پروژه سرمت متریال

دانلود پروژه سرمت متریال

سرمت متریال فهرست مطالب فصل اول:تعریف و طبقه بندی سرمت ها ۱-۱- مقدمه ۱ ۱-۲- طبقه بندی ۴ ۱-۲-۱- سرمت های با پایه ی کاربید ۵ ۱-۲-۲-سرمت های با پایه ی کربونیترید ۵ ۱-۲-۳-سرمت های با پایه ی نیترید ۶ ۱-۲-۴-سرمت های با پایه ی اکسید ۶ ۱-۲-۵- سرمت های با پایه ی بوراید ۶ ۱-۲-۶- سرمت های محتوی کربن ۶ فصل دوم : تکنیک های ساخت وتولید سرمت ۲-۱- مقدمه ۷ ۲-۲-آماده سازی پودر ۹ ۲-۳-زینترینگ ۹ ۲-۳-۱-مکانیزم زینترینگ فاز مایع ۱۱ ۲-۳-۲-کوره ها ۱۲ ۲-۴-پرس کاری سرد...

ادامه مطلب