بایگانی برچسب ها: پره هاي ثابت كمپرسور

دانلود پروژه نیروگاه گازی

دانلود پروژه نیروگاه گازی

نیروگاه گازی فهرست مطالب * مقدمه)معرفي) * فصل اول – كد شناسايي KKS * مقدمه * استفاده از كدهاي شناسايي * فصل دوم – تشريح كلي نيروگاه * پيكر بندي نيروگاه * جانمايي نيروگاه * اصول طراحي * پيكر بندي سيستم الكتريكي * مشخصات سوخت * حفاظت محيط زيست (آب –هوا-صدا) * فصل سوم- اطلاعات عمومي در مورد قطعات توربين گاز *  مقدمه * اصول كلي طراحي * توربين گاز V94.2 * ابعاد و وزن قطعات اصلي توربين گاز * فصل چهارم – توربين گاز V94.2 * مقدمه اي بر تورب...

ادامه مطلب