بایگانی برچسب ها: پره هاي ثابت كمپرسور

دانلود پروژه نیروگاه گازی

دانلود پروژه نیروگاه گازی

نیروگاه گازی فهرست مطالب * مقدمه)معرفی) * فصل اول – کد شناسایی KKS * مقدمه * استفاده از کدهای شناسایی * فصل دوم – تشریح کلی نیروگاه * پیکر بندی نیروگاه * جانمایی نیروگاه * اصول طراحی * پیکر بندی سیستم الکتریکی * مشخصات سوخت * حفاظت محیط زیست (آب –هوا-صدا) * فصل سوم- اطلاعات عمومی در مورد قطعات توربین گاز *  مقدمه * اصول کلی طراحی * توربین گاز V94.2 * ابعاد و وزن قطعات اصلی توربین گاز * فصل چهارم – توربین گاز V94.2 * مقدمه ای بر تورب...

ادامه مطلب