بایگانی برچسب ها: پروتکل تبادل سرویس

دانلود پروژه معماری سرویس گرا

دانلود پروژه معماری سرویس گرا

     معماری سرویس گرا فهرست مطالب      پیش گفتار     چکیده     فصل اول     ۱-۱-         مقدمه     ۱-۱-۱     – معماری سرویس گرا چیست؟     ۲-۱-۱- ویژگی های سیستم های مبتنی بر معماری سرویس گرا     ۳-۱-۱- آماده شدن برای معماری سرویس گرا     ۲-۱- معرفی     ۳-۱- ویژگیهای سرویس و محاسبات سرویس گرا     ۴-۱- نرم افزار به عنوان سرویس     ۵-۱- مفهوم معماری سرویس گرا     ۶-۱- معماری سرویس گرای مقدماتی     ۷-۱- معماری سرویس گرای توسعه یافته     ۸-۱- نی...

ادامه مطلب