بایگانی برچسب ها: پروتکل شدن دانه

دانلود پروژه گندم

دانلود پروژه گندم

پروژه گندم فهرست مطالب مقدمه‌ای بر تجزیه و تحلیل فیزیلوژیکی – بوم شناختی عملکرد گندم 1 مناطق کشت و میزان تولید گندم 1 عملکرد گندم در نواحی مختلف و روند تاریخی 4 ثبات عملکرد 6 نمو گندم 8 مراحل یا دوره های اصلی نموی 8 ارتباط با اجزاء عملکرد 10 هدف 11 پویائی‌های آغازش و ظهور اندام‌های رویشی و زایشی 11 ظهور برگ 13 روابط درونی بین آغازش پریوموردیا و ظهور برگ 16 پنجه دهی 16 نمو و بقا گلچه 18 پروتکل شدن دانه 20 عوامل اصلی موثر ب طول مدت ...

ادامه مطلب