بایگانی برچسب ها: پروتکل های trunking

دانلود پروژه بررسی اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ

دانلود پروژه بررسی اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ

بررسی اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ مقدمه: مقاله ی حاضر برای شرح مسئله و مستند سازی پروژه دانشجویی طراحی شبکه های محلی مجازی ( اختصارا در این مقاله، شبکه های مجازی یا VLAN ) تهیه شده است.   شبکه ی مورد مطالعه case study   ارائه شده توسط شرکت تجاری “ایپک یول” ، طرف کارفرما در مناقصه درخواست پیشنهاد همکاری طراحی، اجرا، نظارت و پشتیبانی شبکه  ارتباطی آن شرکت می باشد.از آنجایی که مطالب تئوریک و عملی در این زمینه ارتباط تقریبا اندکی ...

ادامه مطلب