بایگانی برچسب ها: پرورش صيفي‌جات گلخانه‌اي

دانلود طرح کارآفرینی پرورش صيفي‌جات گلخانه‌اي

دانلود طرح کارآفرینی پرورش صيفي‌جات گلخانه‌اي

دانلود طرح کارآفرینی پرورش صيفي‌جات گلخانه‌اي خلاصه طرح موضوع طرح :پرورش صيفي‌جات ( خيار ) گلخانه‌اي به ظرفيت 200 تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: 05/747 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 05/77 ميليون ريال سهم تسهيلات: 670 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 27 ماه مقدمـه : نرخ بالاي رشد جمعيت از يك سو و كاهش وسعت اراضي حاصلخيز به دليل توسعه روزافزون شهرها و مناطق صنعتي از سوي ديگر، ضرورت استفاده بهينه از ...

ادامه مطلب