بایگانی برچسب ها: پرورش مهارت‌هاي حل مسئله

دانلود روش تحقیق مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق

دانلود روش تحقیق مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق

دانلود روش تحقیق مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق فهرست فصل اول مقدمه    ۲ بیان مسأله    ۳ اهمیت و ضرورت پژوهش    ۷ اهداف پژوهش    ۹ گزاره‌های تحقیق (سؤال‌ها / فرضیه‌ها)    ۱۰ معرفی نوع متغیرها و تعاریف عملیاتی    ۱۰ فصل دوم مقدمه    ۱۵ یادگیری از دیدگاه روانشناسی رفتارگرا    ۱۶ یادگیری از دیدگاه روانشناسی شناختی    ۱۸ نظریه رشدشناختی پیاژه    ۲۰ نظریه یادگیری گشتالت    ۲۲ نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی    ۲۳ نظریه پ...

ادامه مطلب