بایگانی برچسب ها: پرويس پروكسي وب

دانلود مقاله پروکسی سرور

دانلود مقاله پروکسی سرور

پروکسی سرور فهرست مطالب چكيده  1 مقدمه:  1 ادراك پروكسي سرور. 4 خصوصيات پروكسي سرور. 7 نهان‌سازي توزيع شده:. 7 نهان‌سازي مبتني بر ساختار آرايه‌اي… 7 پروتكل‌ مسير يابي نهان‌سازي آرايه‌ (CARP) 10 امنيت ديواره آتش…. 11 بسته‌هاي فيلترگذاري پويا:. 11 بسته‌هاي اخطار دهنده و واقعه‌نگار. 12 سنديت پروكسي به پروكس…. 13 پشتيباني بهتر انتشار وب… 13 افزايش INTERQPERABITITY.. 14 پشتيباني ساكسنر(Socks) نسخه 4.3q. 15 دسته‌بندي...

ادامه مطلب