بایگانی برچسب ها: پروژه آشنايي با هليكوباكترپيلوري

دانلود پروژه آدنوکاسینوم معده

دانلود پروژه آدنوکاسینوم معده

دانلود پروژه آدنوکاسینوم معده فهرست مطالب : فصل اول : مقدمه ۱ نقش ژنتیک در اتیولوژی آدنوکارسینوم معده ۸ عوامل خطرساز آدنوکارسینوم معده ۱۱ ضایعات پیش سرطانی آدنوکارسینوم معده ۱۹ آدنوکارسینوم معده ؛ غربالگری ۲۵ آشنایی با هلیکوباکترپیلوری ۲۹ اپیدمیولوژی ۳۱ انتقال عفونت ۳۳ فاکتورهای بیماری‌زای هلیکوباکترپیلوری ۳۵ عفونت حاد ناشی از هلیکوباکترپیلوری ۴۰ پاتوژنر التهاب ۴۲ هلیکوباکترپیلوری ؛ تشخیص ۴۷ هلیکوباکترپیلوری ؛ تدبیر شخصی ۵۳ هلیکوباکترپیلوری ؛ درمان ۵۵ فصل...

ادامه مطلب