بایگانی برچسب ها: پروژه آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

دانلود پروژه آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

دانلود پروژه آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر فهرست مطالب -مقدمه۱ -فصل اول کلیات۴ -اهداف کلینیک۵ -آشنایی با امکانات و اجزای لازم برای یک کلینیک گیاه پزشکی۷ -طرز جمع آوری نمونه و ارسال نمونه جهت تشخیص بیماریهای گیاهی۷ -مشخصات نمونه خوب۸ -اصول جمع آوری گیاهان۹ -تهیه اسلاید موقت میکروسکوپی۱۲ -آشنایی با آزمایشگاه تشخیص آفت۱۴ -طرز جمع آوری نمونه و ارسال نمونه آفات به آزمایشگاه۱۶ -نمونه برداری از حشرات جونده۱۸ -طریقه شمارش حشرات روی نباتات۱۸ -اتاله کردن نهایی پروان...

ادامه مطلب