بایگانی برچسب ها: پروژه آندوسکوپی و کاربرد آن

دانلود پروژه آندوسکوپی و کاربرد آن

دانلود پروژه آندوسکوپی و کاربرد آن

آندوسکوپی و کاربرد آن فهرست  مطالب تاريخچه آندوسكوپي 4 منابع نور 5 منابع نور با شدت پايين ( منابع نور آزمايشگاهي ) و منابع نور با شدت بالا 6 آندوسكوپ هاي rigid  ( سخت ) 8 استفاده از لنزهاي ساده 9 فيبرهاي نوري و فيبروسكوپ ها 10 انتقال تصوير 12 قدرت تفكيك تصوير : 13 مزاياي استفاده از فيبروسكوپ ها 13 شاخص هاي ارزيابي آندوسكوپ ها 14 اصول عملكرد 16 كاربردهاي تجهيزات آندوسكوپي در پزشكي 18 تشخيص هاي فتوديناميك و اتوفلورسانس (PDD,AF) 19 نور ...

ادامه مطلب